Xarxes DEP. Educació

Bemen-3 està integrada en les xarxes de centres promogudes pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Programa InnovaFP, un programa d’innovació i transferència de coneixement per crear projectes en  relació a les empreses.

Programa Erasmus + i projectes de mobilitat formativa i de cooperació europea, en els ensenyaments de formació professional i de règim especial.
Programa Assessorament FP per a la informació, orientació i assessorament als estudiants, persones adultes i empreses

Programa de foment i suport de l’emprenedoria en els  ensenyaments professionals.

Programa de Generació Plurilingüe (GEP) en els  ensenyaments professionals.