Proves d’Accés a la Universitat

El centre Bemen-3 ofereix la formació de la part general de la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys. Aquesta part té com a objectiu determinar la maduresa i la idoneïtat dels candidats per cursar estudis universitaris, així com la seva capacitat de raonament, de comprensió i d’expressió escrita en qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya i el coneixement d’una llengua estrangera.

FASE GENERAL

 1. Comentari de text
 2. Llengua catalana
 3. Llengua castellana
 4. Llengua estrangera (a triar entre anglès, francès, alemany, italià o portuguès)

FASE ESPECÍFICA

 S’han de realitzar dos exercicis corresponents a matèries vinculades a l’opció d’accés triada. 

Opcions d’accés a la universitat

A) Ciències i B) Ciències de la salut

 • Matèries
  • Física
  • Matemàtiques
  • Biologia
  • Química

C) Enginyeria i arquitectura

 • Matèries
  • Física
  • Matemàtiques

D) Ciències socials i jurídiques

 • Matèries
  • Geografia
  • Matemàtiques