PFI

PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ

 • Inici del curs: 14 de setembre
 • Horari al llarg del curs: de 8:00 a 14:30 hores.
 • Acabament del curs: abans del 17 de juny

Si cal les activitats d’avaluació d’aquests cursos s’ajustaran a les necessitats derivades de la inscripció al procediment d’accés als cicles formatius.

Si tens més de 16 anys i menys de 21 i no tens el títol de l’ESO pots cursar un programa de formació i inserció.

Característiques dels programes de formació i inserció (PFI):

 • Durada d’un curs
 • En acabar obtindràs:
  • Certificació acadèmica i professional que acredita les competències professionals assolides.
  • Millors possibilitats per a la superació de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
  • Reconeixement dels mòduls professionals superats per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
  • Obtenció d’un certificat de professionalitat que emet l’Administració laboral.
  • Accés als centres de formació d’adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.
 • S’estructuren en:
  • Mòduls de formació professional, que inclouen un mòdul de pràctiques en alternança en centres de treball.
  • Mòduls de formació general de competències instrumentals bàsiques.
  • Accions de seguiment i orientació de l’alumne…

Amb el suport del Departament d’Educació