Empreses i FP DUAL

El Projecte Empreses s’inspira en les mesures de flexibilització de l’FP del Departament d’Ensenyament. Consisteix en acords marc de col·laboració del centre amb les empreses i institucions. L’objectiu és el creixement mutu. Les empreses necessiten personal qualificat i perfils humans molt concrets. Bemen-3 aporta qualificació específica, formació i selecció de perfils.

Tanmateix, les empreses per costos, mida o estructura tenen necessitats d’adaptació i competitivitat en un entorn de globalització. Bemen-3 pot col·laborar en la innovació, determinació i seguiment dels processos.

Serveis

La Formació en Centres de Treball (FCT) forma part del currículum obligatori dels cicles formatius. Consisteix en la realització de pràctiques a les empreses i institucions amb la finalitat de conèixer l’entorn real de la professió, aplicar els coneixements adquirits i la inserció laboral de l’estudiant

Les empreses i institucions col·laboradores estan homologades pel Departament d’Ensenyament i es coordinen amb el centre mitjançant els tutors d’FCT (del centre i l’empresa). El tutor/a d’FCT del centre recull les necessitats de les empreses i proposa els estudiants adequats al perfil sol·licitat.

Per l’empresa o entitat, l’FCT no comporta cap despesa econòmica, ni obligacions contractuals i permet la selecció de futurs col·laboradors laborals.

Una cop assignada l’empresa o institució, l’estudiant haurà de desenvolupar les competències establertes (entrevista, objectius curriculars, tasques, etc…) amb la supervisió dels tutors/es del centre i empresa.

La formació de les empreses o per a les empreses, en el marc de les mesures de flexibilització de la Formació Professional, ofereix formació específica, amb reconeixement acadèmic, a les empreses o reconèixer acadèmicament la formació impartida per una empresa als seus treballadors.

Aquesta formació pot estar bonificada.

La formació professional dual o en alternança. Mitjançant un conveni de col·laboració entre el centre i l’empresa, aprovat pel Departament d’Ensenyament, els estudiants són contractats o becats per l’empresa. 

Pels estudiants té aquests avantatges:

 
  • Compaginar la formació al centre i en una empresa del sector amb un contracte o beca; 
  • Desenvolupar el potencial professional; aprendre en situacions reals de treball;
  • Adquirir experiència professional, i millorar l’ocupabilitat.

Per les empreses l’FP dual també té importants avantatges:

  • Recuperar el model d’aprenent garantint una formació professional que millori la qualificació i el desenvolupament personal dels joves;
  • Disposar de personal qualificat adaptat a les seves necessitats i format en el seus processos i cultura empresarial.  Consultar característiques i avantatges.