Curs d’Accés a Grau Superior

CURS DE FORMACIÓ ESPECÍFICA PER A L’ACCÉS A GRAU SUPERIOR

 • Inici del curs: 14 de setembre
 • Horari al llarg del curs: de 10:00 a 14’30 torn de matí i de 16’30 a 21:00 torn de tarda
 • Acabament del curs: 21 de juny
 • Proves extraordinàries: entre el 2 i el 4 de setembre de 2019.

Si cal les activitats d’avaluació d’aquests cursos s’ajustaran a les necessitats derivades de la inscripció al procediment d’accés als cicles formatius.

Curs de Preparació per a la incorporació als cicles formatius de Grau Superior

Aquest curs va destinat a estudiants amb un cicle de grau mitjà acabat que volen continuar la seva formació amb un cicle de grau superior d’un itinerari professional diferent al cursat, així com a estudiants que estiguin cursant un cicle de grau mitjà. 
 
Es tracta d’un curs autoritzat pel Departament d’Ensenyament i té les següents característiques:
 
Els estudiants realitzen un curs acadèmic en el qual, quan finalitzi el curs, obtenen una nota mitja amb la qual podran accedir al cicle formatiu de grau superior escollit.
 
Superant aquest curs d’accés, NO CAL REALITZAR CAP PROVA D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS.
 
El curs es farà de setembre a maig (orientatiu). Constarà de 4 hores diàries (aproximadament) de dilluns a divendres.
 
MATÈRIES DE LA PART COMUNA:
 • Comunicació en llengua catalana
 • Comunicació en llengua castellana
 • Comunicació en llengua estrangera
MATÈRIES DE LA PART ESPECÍFICA: els estudiants han de cursar dues matèries específiques en funció del cicle formatiu de grau superior que volen realitzar. Les matemàtiques aplicades és   una específica obligatòria per a l’accés de tots els cicles formatius de grau superior.
AR CT HS EE
MATEMÀTIQUES APLICADES X X X X
FÍSICA – TECNOLOGIA X X
PSICOLOGIA I SOCIOLOGIA X
QUÍMICA – BIOLOGIA X X
 • Arts gràfiques
 • Art i artesanies
 • Fusta, moble i suro
 • Cicles Formatius d’arts plàstiques i Disseny
 • Informàtica i comunicacions
 • Sanitat
 • Agrària
 • Arts gràfiques
 • Edificació i obra civil
 • Electricitat i electrònica
 • Energia i aigua
 • Fabricació mecànica
 • Fusta, moble i suro
 • Hosteleria i turisme
 • Imatge i so
 • Imatge personal
 • Indústries i alimentàries
 • Indústries extractive
 • Instal·lació i manteniment
 • Maritimopesquera
 • Química
 • Seguretat i medi ambient
 • Téxtil, confecció i pell
 • Transport i manteniment de vehicles
 • Vidre i ceràmica
 • Cicles formatius d’arts plàstiques i Disseny
 • Activitats físiques i esportives
 • Activitats físiques i esportives
 • Ensenyaments esportiu
 • Serveis socioculturals i a la comunitat
 • Administració i gestió
 • Comerç i màrqueting
 • Hostelería i turisme
 • Imatge i so
 • Seguretat i medi ambient
 • Actívitats físiques i esportives